Delen:

Het Probleem

Gebrek aan scholing is een van de belangrijkste oorzaken van armoede. Meisjes en vrouwen hebben hiervan in grotere mate te lijden dan jongens en mannen.

Uit een onderzoek dat in 2013 verscheen, blijkt dat vooral veel alleenstaande moeders in Afrika in een uitzichtloze situatie zitten door een gebrek aan scholing en algemene kennis, waardoor zij vaak afhankelijk zijn van hun ouders, andere familieleden, of van anderen in hun omgeving, om in hun levensonderhoud en dat van hun kinderen te kunnen voorzien. Dit blijkt in Kenia in grotere mate het geval te zijn dan in andere landen in Afrika. Dit heeft grote negatieve gevolgen voor deze vrouwen zelf, voor hun kinderen en voor de maatschappij waarin zij leven.

Daar komt bij, dat juist vrouwen, en in het bijzonder plattelandsvrouwen, in ontwikkelingslanden een uiterst belangrijke rol spelen bij de ontwikkeling op economisch -, milieu- en sociaal gebied. De vaststelling hiervan was in 2010 voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties aanleiding om UN Women op te richten. Deze VN-afdeling richt zich op kwesties van sexe-gelijkheid en de empowerment van vrouwen.

De Oplossing

Scholing is cruciaal voor ontwikkeling, groei en armoedevermindering. Volgens het Centrum voor de Studie van Afrikaanse Economieën is scholing zelfs de zekerste weg om mensen uit armoede te krijgen. Maar onderwijs kost geld, en dat hebben arme mensen juist niet. Daarmee is de vicieuze cirkel rond.

Om een bijdrage te leveren aan een oplossing hebben wij het project gestart, waarmee we over een periode van 3 jaar in het landelijke gebied van Kitui West Sub-County in Kenia ruim 700 alleenstaande moeders met een aantal praktijkopleidingen en met voorlichting en begeleiding op economisch, juridisch en sociaal-maatschappelijk gebied de handvatten willen bieden waarmee ze werk kunnen vinden of een bedrijf kunnen starten, en waarmee ze niet alleen economisch, maar ook sociaal weerbaarder worden, zodat ze voor zichzelf en hun gezinnen een menswaardig bestaan kunnen opbouwen. Dit zal bovendien een positief effect hebben op de gehele samenleving waarin zij leven.

Meer te weten komen over het programma

Praktijkopleidingen

Aan de basis van het programma liggen praktijkopleidingen in twee richtingen:

  • mode & kleding
  • schoonheidsverzorging

De cursussen zullen op vier dagen per week in zes maanden dertig cursisten per studierichting opleiden in de basiskennis en -vaardigheden op de resp. gebieden. Na het volgen van de cursussen zullen cursisten in staat zijn alle voorkomende werkzaamheden op die gebieden uit te voeren. Hiermee kunnen zij in een baan aan de slag of een eigen bedrijf beginnen.

Voorlichting & Begeleiding

De betreffende vrouwen schort het vaak niet alleen aan beroepskennis en -vaardigheden; veel van hen kampen ook met allerlei sociaal-maatschappelijke, juridische en emotionele problemen. Daarom hebben we, naast de praktijkopleidingen, een aanvullend programma samengesteld, waarin voorlichting en begeleiding op diverse gebieden worden aangeboden. Denk hierbij, bij voorbeeld, aan juridische, commerciéle en administratieve kennis en vaardigheden; computerkennis en -vaardigheden; het opzetten van een bedrijfsplan en het aanvragen van een microkrediet; solliciteren; juridische hulp bij het aanvragen van identiteitspapieren, geboorteactes en alimentatie; sociaal-maatschappelijke ondersteuning; en familieplanning, sexuele voorlichting en HIV-preventie.

Help deze dames hun doelen te bereiken

Contactgegevens


Pieter Janszoon Jongstraat 91
1614 LC Lutjebroek
Nederland

T +31 (0) 620245233
E mail@watuwanguacademy.nl

IBAN NL77 ABNA 0247 5987 55

 

Mailformulier

Breaking the vicious circle of poverty

Empowerment Through Education

 

is een project van .

K.v.K. Hoorn nr. 37131728
RSIN 817745087

is door de belastingdienst erkend als ANBI.